ვისაც ძაღლი ჰყავს! 20 ლარით დაისჯება ის, ვინც..

ვისაც ძაღლი ჰყავს! 20 ლარით დაისჯება ის, ვინც..

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევათა კოდექსის 103-ე მუხლის თამახმად, გათვალისწინებულია სანქცია ძაღლისა და კატის ყოლის წესების დარღვევაზე.

ამ შემთხვევაში, მოქალაქე დაჯარიმდება შრომის ანაზღაურების მეხუთედ მინიმალურ ოდენობამდე, ხოლო თანამდებობის პირი დაჯარიმდება შრომის ანაზღაურების ნახევარ მინიმალურ ოდენობამდე.

ამის გარდა, ძაღლის საბმელისა ან ალიკაპის გარეშე ყოლა გამოიწვევს მფლობელის გაფრთხილებას ან 20 ლარის ოდენობით დაჯარიმებას. განმეორებით შემთხვევაში მფლობელი 50 ლარით დაჯარიმდება.