ხელფასები იზრდება! ნახეთ, ვის რამდენი ლარით მოემატება ხელფასი

ხელფასები იზრდება! ნახეთ, ვის რამდენი ლარით მოემატება ხელფასი

2023 წლის იანვრიდან საჯარო სექტორის რამდენიმე მიმართულებით თანამშრომელთა ხელფასები იზრდება.

კერძოდ, 2023 წლის ბიუჯეტი ითვალისწინებს საჯარო სექტორში ხელფასების 10%-იან ზრდას. ჯარისკაცების და პოლიციელების გარდა, რადგან აქ ხელფასები 20%-იანი ზრდაა.

2023 წელს ჯანდაცვის დაფინანსებაზე 1 მილიარდ 600 მილიონ ლარზე მეტია გამოყოფილი, საიდანაც საყოველთაო ჯანდაცვის დაფინანსება 850 მილიონ ლარს შეადგენს.

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სასწრაფო დახმარების სამსახურის პერსონალის ხელფასების 10%-იანი ზრდა, ასევე ექიმებისა და ექთნის ხელფასების ზრდა 100 ლარით.